WERSJA DLA KOMPUTERÓW

Baza wiedzy

Dublowanie linii w centrali alarmowej. Sposób działania i podłączenia.

Dublowanie linii dozorowych  w centrali PC 1404 serii Power.
 
Firma DSC wprowadziła do sprzedaży nową centralę alarmową serii Power. Model PC1404 jest najmniejszą centralą z całej rodziny central tego producenta.
Pomimo, że posiada tylko jedną strefę i cztery wejścia na płycie, centrala umożliwia częściowe uzbrajanie systemu co zastępuje konieczność podziału obiektu na strefy oraz podłączenie ośmiu linii dozorowych poprzez tzw. dublowanie linii.

Opcja dublowania linii jest realizowania poprzez zastosowanie rezystorów o różnej rezystancji w poszczególnych czujkach znajdujących się na jednej linii dozorowej.
Na podstawie występowania różnych kombinacji rezystancji w linii dozorowej centrala rozpoznaje z którego czujnika zostaje nadesłana informacja oraz jakiego typu jest to sygnał – alarmowy lub sabotażowy. Tak więc pomimo użycia jednego wejścia, dwa czujniki traktowane są jako osobne elementy i w ten sposób rozróżniane przez centralę. Manipulator także wyświetla stan dla każdej czujki jako osobnego elementu systemu.
Uwaga, funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich centralach alarmowych. Dublowanie linii za pomocą dwóch różnych rezystorów możliwe jest tylko w przypadku dostępności takiej opcji sprzętowej i programowej w konkretnym modelu centrali. 
 

Zasadę działania dublowania linii najlepiej obrazuje poniższy rysunek.

Dublowanie linii schemat połączenia
 
Poniżej zamieszczono tabelę wartości rezystancji jakie mogą występować w linii dozorowej oraz w jaki sposób centrala interpretuje dane.


 
 
Centrala ta, może doskonale sprawdzić się w miejscach gdzie zależy nam zarówno na jakości zastosowanych urządzeń  jak i na kosztach budowy systemu.

Podobne rozwiązania stosują w centralach inni producenci jak np PARADOX czy RISCO. Sposób działania jest analogiczny do przedstawionego, różnią się tylko zastosowaniem rezystorów o innej oporności niż w centralach serii DSC.
Kategoria: Systemy alarmowe

Wyszukaj w bazie wiedzy

Archiwum artykułów

Producenci