WERSJA DLA KOMPUTERÓW

Baza wiedzy

DDNS. Podgląd przez internet w rejestratorach przy dynamicznym IP.

W rejestratorach cyfrowych bardzo istotną funkcją jest możliwość zdalnego podglądu z wykorzystaniem sieci Internet. Niestety praktyka pokazuje, że bardzo często mamy problem z uruchomieniem tej funkcji, a dotyczy to głównie użytkowników łączy ADSL oferowanych głównie przez największych dostawców Internetu jak TP Orange, Netia, PTC, Dialog itp.

Zmienność IP łącza powoduje, iż w sieci nie jesteśmy widziani pod jednym, lecz pod różnymi adresami IP w z góry określonym czasie (zmiana adresu następuje około jeden raz na dobę) lub podczas kolejnego połączenia. Tym samym praktycznie niemożliwe jest śledzenia na bieżąco zmian powyższych adresów.

Rozwiązaniem takiego problemu może być skorzystanie z usługi sieciowej, automatycznego śledzenia adresu IP naszego urządzenia. Postaramy się wyjaśnić jak skonfigurować tego typu usługę na przykładzie jednego z dostawców DDNS serwisu www.no-ip.com oraz rejestratora cyfrowego BCS.

Serwis no-ip, konfiguracja

Krótki opis:
 
  • Wyjaśnienie pojęć.
DDNS – (Dynamic Domain Name System) – Metoda bądź usługa pozwalająca na automatyczne wykrycie i dopasowanie publicznego zmiennego IP użytkownika. Usługa ta jest w stanie rzeczywistym zakomunikować serwerowi nazw DNS aktualne ustawienia i przypisać nazwę hosta pomimo innego adresu IP. Przykładowo, zmiana adresu IP z jednego na drugi nie ma wpływu na działanie urządzenia ponieważ jest ono rozpoznawane za pomocą usługi DDNS pod konkretną nazwą, zatem istotna i rozpoznawana jest nazwa konkretnego urządzenia.
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – Typ łącza internetowego (odmiana DSL), zapewniający szerokopasmowy, asymetryczny dostęp do sieci. W tego typu połączeniu asymetria pozwala na zdecydowanie większy i szybszy przesył danych ze strony sieci do użytkownika (download) niż odwrotnie (upload). Ten sposób transmisji oferowany jest  przede wszystkim przez największych dostawców Internetu, posiadających duża liczbę abonentów, którym przypisywany jest czasowy i zmienny adres IP z aktualnie dostępnych w puli (adres publiczny).


Jak to zrobić:
 
  • Konfiguracja sieci lokalnej.
Pierwszym krokiem jest podłączenie rejestratora do lokalnej sieci Ethernet. W rejestratorze należy skonfigurować takie parametry jak adres IP, maska podsieci, oraz brama.Wpisane wartości muszą być z zgodne z pulą adresową którą wykorzystujemy do konfiguracji komputerów w lokalnej sieci Ethernet.
Następnie należy zalogować się do routera w sieci lokalnej i odnaleźć funkcję DMZ.
Funkcja ta pozwala na wpisanie adresu IP, na który będzie przekierowany cały przepływ informacji z Internetu do wybranego urządzenia w sieci lokalnej. W naszym przypadku należy w funkcji DMZ podać adres IP rejestratora.

Konfiguracja routera TP-Link
 
  • Serwis no-ip.com
Po wstępnym skonfigurowaniu sieci lokalnej należy zarejestrować się w serwisie no-ip.com
Adres: http://www.noip.com/

Rozpoczynamy od rejestracji w zakładce Sign In kliknąć na link Sign up for an account.

DDNS. Podgląd przez internet  w rejestratorach przy dynamicznym IP.

Otworzy się nowa karta w której możemy wybrać rodzaj usługi. Jedna z nich jest usługą darmową. Po wybraniu rodzaju usługi  zatwierdzamy wybór poprzez kliknięcie przycisku Sign Up.  W tym momencie zostanie otwarta karta w której należy uzupełnić dane jak nazwa użytkownika , hasło adres email itp. Po  uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych należy poczekać na wiadomość e-mail, aktywującego konto.

Po aktywacji naszego loginu należy zalogować się w serwisie no-ip.com oraz kliknąć na przycisk Add a Host.
W nowej karcie należy wpisać proponowany przez nas adres internetowy jaki będzie wykorzystywany do połączenia z rejestratorem cyfrowym (tzw. Hostname)

Po wpisaniu w/w adresu klikamy na przycisk Add Host, a następnie wylogowujemy się z serwisu. Aktywacja konta  zajmuje nieco czasu w zależności od dostawcy usługi czas ten na ogół nie przekracza 10 minut.
 
  • Konfiguracja rejestratora
 
Aby poprawnie skonfigurować rejestrator cyfrowy w tym przypadku urządzenie firmy BCS, należy wejść w menu rejestratora i  następnie wybrać  funkcję Ustawienia. W wybranym podmenu należy wybrać ikonę Sieć.

W tym momencie zostanie wyświetlone okno wszystkich funkcji sieciowych rejestratora.

W  opcji Zaawansowane zaznaczamy jako aktywną  opcję Dyndns, a następnie  klikamy 2-krotnie myszą na powyższej opcji celem wprowadzenia danych. W wyświetlonym oknie uzupełniamy następujące pola:
  • Typ  DDNS -  NO-IP DDNS - zaznaczamy aktywność usługi
  • Nazwa domeny - wpisujemy adres mailowy podany  przy rejestracji w serwisie no-ip.com
  • Nazwa Hosta - wpisujemy adres internetowy (Hostname ) jaki utworzyliśmy w serwisie noip.com
  • Hasło - hasło do serwisu noip.com
  • Następnie zapisujemy dane w rejestratorze BCS , oraz wychodzimy z menu. Po kilku minutach zdalny podgląd powinien być aktywny. Pomimo kolejnych zmian adresu IP, nasze urządzenie powinno być ciągle widoczne w sieci.
 


Kategoria: Monitoring CCTV

Wyszukaj w bazie wiedzy

Archiwum artykułów

Producenci