WERSJA DLA KOMPUTERÓW

ACSP-402 Centrala sygnalizacji pożarowej SATEL

Numer produktu: 8248
ACSP-402 Centrala sygnalizacji pożarowej SATEL 
brutto: 7982.70 netto: 6490.00
dostawa: 5 dni
gwarancja: 2 lata
SATEL

Zadaniem systemu ACSP jest skuteczne wykrycie pożaru w jego najwcześniejszej fazie, zasygnalizowanie tej sytuacji optycznie lub akustycznie, a także powiadomienie odpowiednich służb. Dokładne wskazanie miejsca zdarzenia pożarowego – w połączeniu z szybką reakcją na nie – pozwala niezwłocznie podjąć akcję przeciwpożarową, jak i przeprowadzić skuteczną ewakuację osób z niebezpiecznego obszaru.

Sercem systemu, czyli urządzeniem kierującym pracą wszystkich jego elementów, jest centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402. Obsługuje ona 2 cyfrowe pętle dozorowe – do 128 urządzeń w każdej. Instalację można układać w 3 schematach okablowania: promieniowo (od zacisków centrali), w postaci pełnej pętli oraz w sposób mieszany („odgałęzienia” promieniowe od pętli). We wszystkich przypadkach urządzenia pętlowe posiadają swój unikalny adres, dzięki czemu możliwe jest szybkie określenie dokładnego miejsca wystąpienia pożaru – wywołania alarmu.

 

Centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402 przeznaczona jest do:

 • sygnalizowania pożaru zgłoszonego przez automatyczne lub ręczne ostrzegacze pożarowe
 • poinformowania o miejscu wykrycia pożaru
 • uruchomienia głośnej sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizatory), aby ostrzec o pożarze osoby przebywające na terenie chronionego obiektu
 • zgłoszenia pożaru właściwym służbom (np. straży pożarnej)
 • sterowania urządzeniami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru
 • uruchomienia urządzeń służących do automatycznego gaszenia pożaru


ACSP-402 Centrala sygnalizacji pożarowej SATEL
 

Strefy

 • grupowanie automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w celu podzielnia chronionego obiektu ma mniejsze obszary
 • do 256 stref
 • grupowanie automatycznych ostrzegaczy pożarowych w podstrefach na potrzeby wariantów alarmowania w strefie

 

Grupy

 • grupowanie sygnalizatorów
 • powiązywanie z grupą wskaźników zadziałania, wejść i wyjść
 • do 32 grup

 

Adresowalne linie dozorowe

 • obsługa następujących linii dozorowych:
  • pętla
  • promień
  • pętla z odgałęzieniem (z promieniem)

 

Wejścia

 • 4 programowalne wejścia na płycie głównej centrali (NO, NC)
 • nadzorowanie stanu urządzeń zewnętrznych, np. do powiadamiania o alarmach pożarowych i uszkodzeniach

 

Wyjścia

 • 2 wyjścia do sterowania sygnalizatorami konwencjonalnymi
 • wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji alarmów pożarowych
 • wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji sygnałów uszkodzenia
 • 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych
  • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
  • wyjście do sterowania automatycznymi przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi
 • wyjście zasilające 24 V DC
 • wyjście dedykowane do zasilania modułów ACSP-ETH i ACSP-RSI
 • opóźnienie sygnałów na wyjściach

 

Magistrala komunikacyjne RS-485

 • możliwość podłączenia
  • panelu wyniesionego APSP-402
  • modułu ACSP-ETH (rozbudowa centrali o łącze Ethernet)
  • modułu ACSP-RSI (optoizolacja magistrali i podłączenie drukarki)

 

Konfigurowanie

 • konfigurowanie przy pomocy przycisków na panelu czołowym centrali
 • bezpłatny program ACSP Soft umożliwiający konfigurowanie centrali (port USB)

 

Pamięć zdarzeń

 • nieulotna pamięć do 9999 alarmów pożarowych
 • nieulotna pamięć 8999 zdarzeń (w tym alarmów pożarowych)

 

Powiadamianie e-mail (wymaga podłączenia modułu ACSP-ETH)

 • 4 adresy do powiadamiania
 • wybór typów zdarzeń do powiadamiania
 • okresowe raporty diagnostyczne

 

Moduł płyty głównej centrali

 • diody LED informujące o statusie centrali i urządzeń zewnętrznych
 • wyświetlacz LCD umożliwiający:
  • konfigurowanie centrali
  • wyświetlanie informacji o alarmie pożarowym
  • wyświetlanie komunikatów o blokadach, testach oraz uszkodzeniach
  • przeglądanie listy aktualnych blokad, testów oraz uszkodzeń
  • przeglądanie historii alarmów i innych zdarzeń
 • port USB umożliwiający podłączenie komputera
 • złącze do podłączenia zasilacza
 • złącze do podłączenia akumulatora
 • wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
 • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem bateryjnym

 

Zasilanie

 • obsługa zasilacza impulsowego APS-318 (zasilanie główne)
 • automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne (akumulator) w przypadku awarii zasilania głównego
 • układ ładowania akumulatora z kompensacją temperaturową napięcia ładowania
 • kontrola stanu akumulatora (brak akumulatora, rozładowany akumulator lub zbyt duża rezystancja wewnętrzna akumulatora)
 • odłączanie rozładowanego akumulatora

Współpracujące produkty

Producenci