WERSJA DLA KOMPUTERÓW

PERFECTA-T 32-WRL Centrala alarmowa SATEL

Numer produktu: 6980
PERFECTA-T 32-WRL Centrala alarmowa SATEL 
brutto: 690.00 netto: 560.98
dostawa: 3 dni
gwarancja: 2 lata
SATEL
Centrala alarmowe jest najważniejszym elementem każdego systemu bezpieczeństwa. PERFECTA-T 32-WRL SATEL zaprojektowana została do zabezpieczenia małych oraz średniej wielkości obiektów. Do urządzenia można podłączenie do 8 przewodowych czujników z możliwością zwiększenia ich liczby do 32. Centrala umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej (pasmo częstotliwości 433 MHz) i przewodowej. Transmisje radiowe przesyłane są dwukierunkowo (z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300 R) lub jednokierunkowo (z czujkami z serii MICRA oraz pilotami MPT-350). Komunikacja bezprzewodowa daje możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

Wersja -T centrali PERFECTA charakteryzuje się wbudowany dialer telefoniczny PSTN, który może służyć do realizacji monitoringu zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony) oraz powiadamiania głosowego, a także weryfikacji audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu).

Konfiguracja systemu może odbywać się w dwojaki sposób: z użyciem intuicyjnego programu PERFECTA Soft (z podłączonego kablem RS-232 (TTL) komputera) oraz przy pomocy manipulatora, przy wykorzystaniu sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.

W systemie PERFECTA jest możliwość wydzielenia dwóch stref dozorowych. Każda może działać w jednym z trzech, niezależnych od siebie trybów.

Rozwiązania zastosowane w centralach PERFECTA docenią profesjonaliści — zarówno stawiający na znane i sprawdzone systemy tradycyjne, jak i oczekujący dodatkowych, nowoczesnych funkcjonalności.
 

Właściwości centrali SATEL PERFECTA-T 32-WRL:

 • Typ urządzenia: centrala alarmowa, hybrydowa
 • Liczba wejść przewodowych: 8
 • Maks. liczba wejść przewodowych: 32
 • Liczba stref: 2 (po 3 tryby dozoru)
 • Zintegrowany moduł: dialer telefoniczny PSTN, moduł radiowy 433MHz MICRA
 • Zgodność z wymaganiami: EN 50131 Grade 2

Mobilny dostęp - aplikacja PERFECTA CONTROL

Aplikacja PERFECTA CONTROL nie tylko umożliwia zdalne sterowanie funkcjami systemu alarmowego. Zapewnia również stały wgląd w bieżące zdarzenia zarejestrowane przez centralę PERFECTA-IP.

Podstawowe funkcje aplikacji:

 • włączanie i wyłączanie czuwania
 • sprawdzanie stanu stref
 • sprawdzanie stanu wejść
 • sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie aktualnych awarii
 • przeglądanie wszystkich zdarzeń w systemie z możliwością filtrowania
 • powiadamianie PUSH z możliwością indywidualnej konfiguracji

 

Parametry techniczne centrali alarmowej:

Symbol / Producent PERFECTA-T 32-WRL SATEL
Typ urządzenia Przewodowa centrala alarmowa
Wejścia
 • od 8 do 32 wejść programowalnych przewodowych:
  • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  • możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
Wyjścia
 • od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
 • 2 wyjścia zasilające na płycie główne
 • dodatkowe 4 wyjścia bezprzewodowe do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych MSP-300 R
Wbudowane moduły
 • dialer telefoniczny PSTN (monitoring do stacji, powiadomienia głosowe)
 • głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
 • akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków z obiektu)
Moduł radiowy (wersja WRL)
 • zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz, zapewniający szyfrowaną komunikację bezprzewodową:
  • dwukierunkową z manipulatorami PRF-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R
  • jednokierunkową z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350
Strefy
 • podział systemu na 2 strefy:
  • 3 tryby dozoru w każdej strefie
  • możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
  • sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
Sterowanie systemem
 • sterowanie systemem za pomocą:
  • manipulatorów PRF-LCD lub PRF-LCD-WRL (do 4)
   pilotów zdalnego sterowania działających w paśmie 433 MHz (do 15)
Magistrala komunikacyjna Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD), modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) i ekspandera obsługi pilotów 433 MHz (INT-RX-S)
Hasła
 • 15 haseł użytkowników
 • 1 hasło serwisowe
Timery 8 timerów z możliwością ustawienia wyjątków 
Zasilacz
 • wbudowany zasilacz impulsowy:
  • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
  • zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
  • regulacja prądu ładowania akumulatora
Programowanie
 • manipulator
 • komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, podłączony do portu RS‑232 (TTL) centrali
Pozostałe właściwości
 • możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware)
 • edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór
 • pamięć 3584 zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu

Współpracujące produkty

Producenci